Share This Post

Het Inloophuis Oase heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Bezoekers zijn welkom op eigen risico.
  • Er is een informatiebord bij de ingang geplaatst waarop bezoekers worden gewezen op de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.
  • Er staat een desinfectie-pomp bij de ingang. Zowel gasten als vrijwilligers worden verzocht bij binnenkomst direct hun handen te desinfecteren.
  • Het totale maximaal aantal bezoekers van het inloophuis is vastgesteld op 8 personen; dit inclusief vrijwilliger.
  • Vanzelfsprekend worden de gastyen en vrijwilligers met Corona-symptomen verzocht thuis te blijven.
  • gasten worden verzocht niet rond te lopen en aan tafel te  blijven zitten.
  • Na afloop worden alle gebruikte oppervlakken extra gereinigd/gedesinfecteerd door de vrijwilliger.
  • Verder zullen we bij binnenkomst ook de gasten vragen om hun contactgegevens.

Deze maatregelen staan niet ter discussie – ze zijn er voor jullie en onze gezondheid. We zulle de maatregelen aanpassen aan de hand van de actuele ontwikkelingen, lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid  http://www.rijksoverheid.nl en in overleg met het Inloophuis.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch